2. třída - broučci

Učitelka: Bc. Jarmila Švecová

Věkové složení: 3 - 7 let

 

Třída Brouččci se nachází v zeleném pavilonu a úsce spolupracuje s třídou Medvídků. Soustřeďují se v ní spíše mladší děti.  Naším hlavním cílem je integrace. Třídu vede speciální pedagoška, která v případě potřeby spolupracuje s odbornými pracovišti - se speciálně-pedagogickými centry, s logopedy. Za našimi dětmi a dětmi s ostatních tříd dochází asistentky se cvičeným psem z canisterapeutického centra HAFÍK. Stavebními úpravami v MŠ Sluníčko bylo dosaženo bezbariérové prostředí.

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte, jeho vývojová specifika, zájmy, temperament a schopnosti jeho osobnosti.

Aktuálně:

Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Sluníčko, Třeboň se bude konat ve dnech 6. - 7. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 v ředitelně mateřské školy.
Přihlášky a ostatní tiskopisy najdete na internetových stránkách Mateřské školy Sluníčko, Třeboň či Mateřské školy Jeronýmova nebo budou k vyzvednutí na ředitelství obou mateřských škol v termínu od 1. 4. 2019.

Nástěnka v obchodě Terno

V prosinci 2017 jsme zahájili spolupráci s Jednotou, spotřební družstvo České Budějovice, konkrétně s prodejnou Terno na Nádražní ulici v Třeboni. Přímo v prodejně máme nástěnku, kde budeme průběžně vystavovat díla našich dětí, tak se přijďte určitě podívat.

O školce | Fotogalerie | Kontakty | Ke stažení
© Mateřská škola Sluníčko Třeboň 2010
Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku